به گزارش روز دوشنبه جام جم آنلاين به نقل از خبرگزاري فرانسه، اوپوسوم با دم برسي ، پوسوم يا با نام علمي آن " تريسوكوروس وولپكولا" كينه همه نيوزيلندي ها را برانگيخته است.اين جانور كيسه دار كوچك و به ظاهر بي ضرر كه روي درختان زندگي مي كند در واقع داراي تمام خصوصياتي است كه باعث نفرت مي شود. جنگل هاي باراني را به زمين لم يزرع  تبديل كرده، لانه و تخم هاي پرندگان به ويژه " كيوي " پرنده اي كه نيوزيلندي ها به آن عشق مي ورزند را از بين مي برد و ناقل بيماري سل گاوي است.نيوزيلندي ها با مشاهده اين جانور كوچك در وسط  جاده با يك حركت فرمان بدون هيچ تاسفي آن را زير چرخ ها له مي كنند.بيش از 70 ميليون اوپوسوم در نيوزيلند زندگي مي كنند يعني معادل 20 برابر كل جمعيت اين كشور. اين در حالي است كه هر اوپوسوم در سال فقط يك بچه به دنيا مي آورد.اوپوسوم ها كه در استراليا تحت حمايت قانوني قرار دارند در نيوزيلند مانند گاوميش ها در طي قرن نوزدهم در غرب ميانه آمريكا كشتار مي شوند تا نسلشان به مرز انقراض برسد.

پوست اوپوسوم نرم ، سبك و از فيبرهاي توخالي  تشكيل شده است. بازار پوست اين جانور در سال 100 ميليون دلار نيوزيلند درآمد دارد. هر كيلو پوست اوپوسوم 100 دلار نيوزيلند معادل 62 يورو ارزش داشته و دام گذاران حرفه اي مي توانند با  شكار آن تا 50 هزار دلار نيوزيلند( 31 هزار يورو) درآمد كسب كنند.شكارچيان دام گذار اوپوسوم در چادرها  در كنار رودخانه ها زندگي كرده و پس از چهار يا پنج سال پول خريد يك خانه را از طريق شكار اين جانور كوچك به دست مي آورند.هر سال حدود دو ميليون اوپوسوم به شيوه هاي مختلف و اهداف گوناگون كشته مي شوند. براي كسب درآمد، براي تفريح يا نفرت. گلوله ، سم ، تله و روش هاي ديگر براي كشتار اوپوسوم ها به كار برده مي شوند. اعتراض سازمان هاي حمايت از حيوانات نيز هيچ تاثيري در نفرت نيوزيلندي ها از اوپوسوم ها ندارد.تاريخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد