محققان دانشگاه پن استیت در پنسیلوانیا آمریکا از ابداع الیافی برای ساخت چسب زخم خبر دادند که پس از بهبود زخم جذب بدن می‌شود و درد کندن سریع آن از روی زخم را نیز ندارد.

 براساس اظهارات محققان دانشگاه پن استیت آمریکا از این الیاف که از نشاسته ساخته شده می تواند برای تولید دستمالهای کاغذی و سایر محصولات زیست تخریب پذیر استفاده کرد.براساس بیانیه این دانشگاه، محققان علوم غذایی با حل کردن نشاسته ذرت با یک ماده روان آن را به صورت رشته های بلندی بافتند. هرکس تاکنون نشاسته ذرت را در آب حل کرده باشد می داند که این ماده می تواند ویژگیهای فیزیکی قابل توجهی داشته باشد و برای غلیظ کردن سوپ کاربرد دارد.

محققان دانشگاه پن استیت برای فشردن و رشته رشته کردن این نخها به صورت بسیار نازک از یک حلال کمک گرفتند تا به انعطاف محصول به دست آمده کمک کنند.براساس گزارش پاپ ساینس، این حلال موجب می شود محصول بدست آمده ساختار مولکولی خود را حفظ کنند و محققان در این مرحله از یک وسیله بافندگی الکترونیکی کمک گرفتند تا این محصول را به رشته های بلند تبدیل کنند. این الیاف را می توان چون سایر الیاف در بسیاری از محصولات از چسب زخم تا کاغذ مورد استفاده قرار داد.این تحقیق با حمایت وزارت کشاورزی آمریکا انجام شده و گروه تحقیقاتی دانشگاه پن استیت به دنبال ثبت این اختراع هستند.تاريخ : پنج شنبه 14 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد