به گزارش اسپیس دیلی، ستاره شمالی تاكنون به نام های مختلفی همچون ستاره قطبی و ستاره راهنما به كار رفته است كه این امر نشان دهنده كاربرد این ستاره در قرون گذشته برای مسیریابی انسان در آسمان شب بوده است.با این حال تحقیقات اخیر نشان می دهد كه این ستاره به طور چشمگیری در حال از دست دادن جرم خود است.اكنون ستاره شناسان دانشگاه بن معتقدند سوسو زدن ستاره و تغییر در اندازه و درخشندگی آن نشان دهنده كاهش جرم و در نتیجه افول این ستاره است.اگرچه هم ترازی عجیب و غریب ستاره شمالی با قطب شمال موجب می شود فكر كنیم این ستاره در آسمان بی حركت است اما ستاره شمالی در واقع سو سو می زند و اندازه و درخشندگی آن متغیر است.این ستاره شناسان می گویند مدت زمان این سوسو و چشمك زدن می تواند نشان دهنده كاهش جرم این ستاره باشد.نتایج این تحقیقات در نشریه EARTH Magazine منتشر شده استتاريخ : یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد