رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از تهیه و نصب یک دستگاه جدید بای پیش بینی امواج دریا تا 4 روز آینده در خلیج فارس خبر داد و گفت: این دستگاه روی سکوی نفتی بلال در عمق 5 متری نصب شده است و امکان مطالعه امواج در عمق 60 متری را می دهد.

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر، دستگاه WTR را دستگاهی برای ثبت تغییرات تراز آب و امواج عنوان کرد و افزود: در هر حوزه آبی برای اندازه گیری برخی پارامترهای دریایی چون بررسی خصوصیات امواج و پیش بینی آن، محاسبه گردش آب و جریانهای دریایی، سرعت و جهت امواج نیاز به اطلاعاتی در زمینه پارامترهای فیزیکی آب دریا و تغییرات تراز آب داریم.رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه این داده ها می تواند در مدل سازیهای عددی و انجام عملیات بر روی سکوهای نفتی کاربرد داشته باشد، اظهار داشت: بنابراین هر چه بتوانیم ایستگاه های دور از ساحل و فراساحلی را افزایش دهیم موجب افزایش دقت در مدلهای عددی و افزایش دقت پیش بینی های امواج و جریانهای دریایی و گردش آب دریا می شود.وی از نصب دستگاه WTR در خلیج فارس خبر داد و خاطر نشان کرد: این دستگاه بر روی سکوی نفتی بلال در منطقه لاوان خلیج فارس نصب شده است. این سکو در فاصله 30 تا 35 کیلومتر و در عمق 60 متری ساحل قرار دارد و دستگاه WTR در عمق 5 متری از سطح آب قرار گرفته است.چگینی با تاکید بر اینکه این دستگاه می ‎تواند اطلاعات مربوط به امواج را تا عمق 60 متری خلیج فارس مطالعه کند، ادامه داد: داده های به دست آمده از این دستگاه می تواند طوفانهای احتمالی را هشدار دهد ضمن آنکه ما را قادر به پیش بینی موج برای 4 روز آینده می کند.رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به کاربردهای داده های این دستگاه، اضافه کرد: از آنجایی که دستگاه WTR قادر است هر موجی با هر ارتفاعی و با هر پریودی را بیاید و تغییرات تراز آب را ثبت کند، اگر بخواهیم عملیاتی از قبیل تعمیرات بر روی سکوها و یا پهلوگیری شناوری در کنار سکوهای نفتی داشته باشیم، این داده ها نشان می دهد که دریا به چه میزان طوفانی است. وی با بیان اینکه این دستگاه در پیش بینی سونامی کاربرد ندارد، خاطر نشان کرد: این دستگاه تنها امواج کوتاه را ثبت می کند و قادر به ثبت امواج بلند نیست این در حالی که سونامی امواج بلندی هستند که دوره تناوب آنها به یک ساعت هم می رسد.چگینی با تاکید بر اینکه این دستگاه امواج کوتاه با پریود 30 ثانیه را ثبت می کند، اضافه کرد: نوسان سنج سطح آب که بر روی این دستگاه نصب شده در پیش بینی سونامی نقش موثری دارد ولی در محلی که این دستگاه نصب شده انتظار سونامی نداریم.وی افزود: دستگاه در خلیج فارس نصب شده است و انتظار سونامی در دریای عمان است.تاريخ : یک شنبه 28 اسفند 1390برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد