Microsoft Research به شکل جدی مشغول تحقیق درباره کاربردهای جدید کینکت ‫(‬به جز بازی‫)‬ است و پس از رونمایی ازپروژه کنفرانس مجازی هولوگرافیک ، طرح MirageTable خود را در کنفرانس تعامل انسان و کامپیوتر آستین به نمایش گذاشت‫.‬ به طور خلاصه، این پروژه امکان تعامل دو فرد با یکدیگر از طریق اشیاء مجازی و راه دور را بر روی میز کارشان فراهم می آورد‫.‬ ‎با این شیوه دو فرد از فاصله دور و در دفتر خود می توانند به صورت مشترک بر روی یک شیئ مجازی کار کنند‫.‬ برای انجام این کار، تیم تحقیقاتی با تکیه بر پروژکتورهای سه بعدی که در سقف نصب شده اند، تصاویر را بر روی یک سطح منحنی پخش می کنند‫.‬ در این میان یک کینکت در هر جلوی هر فرد تمامی حرکات و نگاه های دو کاربر را دنبال می کند، تا مطمئن شود تصویر پخش شده پرسپکتیو مناسبی دارد‫.‬ تاريخ : یک شنبه 24 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد