ناکامی در کشف منبع اصلی ماده تاریک
135-39.jpg

فیزیکدانان با وجود کشف احتمالی نشانه‌های از ذرات ماده تاریک، در یافتن منبع اصلی ناکام بوده و تا حصول نتایج دقیق‌تر، از ارائه جزئیات این کشف خودداری می‌کنند. نتایج بدست آمده از مرکز جست‌وجوی ماده تاریک ابر سرد (SuperCDMS) در عمق معدن Soudan در شمال مینه سوتا، بیانگر کشف نشانه احتمالی از ماده تاریک است.محققان در این آزمایشگاه زیرزمینی از ژرمانیم و سیلیکون برای رسیدن به دمای بسیار سرد (نزدیک به صفر مطلق یا معادل منفی 273.15 درجه سانتیگراد) استفاده می کنند؛ این محیط فوق سرد شرایط مناسبی برای کشف مستقیم ذرات ماده تاریک را فراهم می‌کند.با عبور ذرات ماده تاریک و برخورد به هسته اتم منجمد، شارژ و گرمایی منتشر می‌شود که توسط ابزار فوق حساس قابل تشخیص هستند.نتایج آزمایشات حاکی از کشف سه رویدادی است که احتمالا ذرات سنگین تعامل ضعیف (WIMP)‌ شناخته می شوند و می توانند توضیحی در خصوص ماده تاریک در اختیار محققان قرار دهند.محققان بدنبال مشاهده تعداد بیشتری از حوادث شبه WIMP در آزمایشات هستند.«بلاس کابررا» از فیزیکدانان دانشگاه استنفورد در نشست اخیر انجمن فیزیک آمریکا تأکید کرد: ادعای کشف هیچ چیز جدیدی را نداریم؛ این نتایج نه در سطح نزدیک به یک کشف هستند و نه شواهد قطعی ارائه می کنند، اما نقطه روشنی برای تحقیقات آینده محسوب می شود.به گفته «کابررا»، سیگنال های کشف شده تا 99.81 درصد شبیه WIMP‌ هستند، اما فیزیکدانان تا حصول نتایج دقیق و قطعی، هیچ اظهار نظری در این خصوص نمی کنند.

 

 

 

 

شبیه سازی ماده تاریک

 

تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:, | | نویسنده : مقدم |